Implantologiczne leczenie zębów

Utrata tkanki kostnej w szczęce i żuchwie utrudnia implantologiczne leczenie zębów oraz wywiera negatywny wpływ na estetykę stosowanych uzupełnień protetycznych. Stąd często przed rozpoczęciem implantologicznego leczenia zębów konieczna jest augmentacja brakującej kości.

Materiały stomatologiczne do odbudowy tkanki kostnej

Obok materiałów pochodzenia naturalnego podczas implantologicznego leczenia zębów wykorzystywane są kościozastępcze materiały syntetyczne, które posiadają wiele cech dających im przewagę nad naturalnymi substytutami kości. Zaletą tego typu materiałów jest m.in. bezpieczeństwo stosowania, brak ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych czy też powstania odczynów zapalnych. Wśród syntetycznych materiałów kościozastępczych na uwagę zasługują szkła aktywne o składzie chemicznym analogicznym do składu ludzkiej tkanki kostnej.

Firma Dental Nanotechnology jest dystrybutorem materiału stomatologicznego na bazie szkła aktywnego GLASSBONE. Ten wysoce biozgodny materiał stomatologiczny jest dobrze tolerowany przez ludzki organizm – nie indukuje stanu zapalnego i odpowiedzi immunologicznej.

Aplikacja Glassbone do ubytku kostnego jest niezwykle prosta ze względu na jego miejscowe działanie hemostatyczne. To sprawia, że materiał stomatologiczny GLASSBONE może być z powodzeniem stosowany przez lekarzy o mniejszym doświadczeniu chirurgicznym podczas standardowo przeprowadzanego leczenia zębów (nie tylko w bardziej skomplikowanej chirurgii i implantologii, ale również po zabiegach ekstrakcji zębów w celu zapobiegania zapadaniu się tkanek i powstawaniu nieestetycznych deformacji anatomicznych).

Materiał ma wysokie powinowactwo do krwi. Bezpośrednio po wprowadzeniu do ubytku krew penetruje do wnętrza stworzonego rusztowania i odtwarza kość w całej jego objętości. Wysoka kontrastowość materiału stomatologicznego GLASSBONE na zdjęciach RTG pozwala w prosty sposób ocenić poprawność wprowadzenia bioszkła do jamy ubytku kostnego. GLASSBONE pozwala zachować pierwotną objętość i kształt kości oraz zapobiega zapadaniu się tkanek w miejscach ubytków kostnych.

 

Sprawdź także  nasza ofertę na niewidoczny aparat ortodontyczny.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu