Nanotec Endo

NANOTEC ENDO to innowacyjny system irygacyjny wykorzystywany do płukania systemu kanałów korzeni zębowych w trakcie leczenia kanałowego. Opracowanie NANOTEC ENDO jest wynikiem wieloletniej praktyki lekarskiej i odpowiedzią na pojawiające się podczas leczenia zębów problemy. NANOTEC ENDO pozwala podwyższyć komfort pacjenta podczas leczenia kanałowego i zwiększyć bezpieczeństwo stosowania toksycznych środków płuczących.

DOTACJA

Nr projektu: WND-PRSL.01.03.03-00-389/10-02

Tytuł projektu: Nanotec Endo – innowacyjny produkt wprowadzony przez Dental Nanotechnology na rynek usług stomatologicznych odpowiedzią na potrzeby lekarzy w zakresie leczenia endodontycznego

Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP

Nr umowy o dofinansowanie: UDA- RPSL.01.02.03-00-389/10-00

Beneficjent: Dental Nanotechnology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Czajek 5/2, 40-534 Katowice

Cele projektu:

 • Wzrost konkurencyjności firmy Dental Nanotechnology na międzynarodowym rynku produktów oferowanych dla stomatologii
 • Wzrost jakości leczenia endodontycznego poprzez opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie aplikowania płynów do płukania kanałów korzeniowych
 • Zakup środków trwałych pozwalających na wyprodukowanie urządzenia Nanotec Endo innowacyjnego produktu – systemu bezpiecznej aplikacji podchlorynu sodu oraz innych płynów przeznaczonych dla lekarzy stomatologów jako podstawowe narzędzie stosowane przy leczeniu endodontycznym

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):

 1. Całkowita wartość projektu: 127 309,10 PLN
 2. Kwota wydatków kwalifikowalnych: 103 214,70 PLN
 3. Kwota dofinansowania: 61 928,82 PLN

Termin realizacji zgodny z umową o dofinansowanie:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 19.04.2010 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.09.2011 r.

Informacje o programie:

www.scp-slask.pl

Leczenie kanałowe wymaga chemicznej dezynfekcji kanałów korzeniowych. Najczęściej proces płukania odbywa się z wykorzystaniem toksycznego podchlorynu sodu. Kontakt z podchlorynu sodu z żywą tkanką powoduje wystąpienie takich objawów jak silny ból, rozległy obrzęk, krwawe wybroczyny, podrażnienia, owrzodzenia, a nawet martwica tkanki. Pomimo ryzyka wystąpienia wszystkich wymienionych skutków ubocznych, podchloryn sodu wciąż pozostaje najchętniej stosowanym podczas leczenia kanałowego środkiem płuczącym.

NANOTEC ENDO – skuteczne i bezpieczne oczyszczanie kanałów korzeniowych

Płukanie kanałów podchlorynem sodu zwykle odbywa się z użyciem tradycyjnej igły i strzykawki. Metoda ta niesie ze sobą wiele zagrożeń i jest niezwykle ryzykowna. Przede wszystkim wiąże się z niebezpieczeństwem wycieku toksycznego płynu płuczącego do jamy ustnej pacjenta. W wyniku odłączenia się igły od strzykawki, co często ma miejsce ze względu na zbyt duże ciśnienie podawania płynu, płyn może dostać się do oczu pacjenta, lekarza, asystentki, może także trwale uszkodzić garderobę.

NANOTEC ENDO eliminuje wszystkie związane z użyciem podchlorynu sodu zagrożenia. To innowacyjny sprzęt stomatologiczny, który łączy w sobie system aplikujący płyn i część ssącą. Jednocześnie podając i odsysając płyn NANOTEC ENDO zapobiega niekontrolowanemu wyciekowi podchlorynu do jamy ustnej pacjenta. Zwiększa to znacznie bezpieczeństwo i komfort leczenia kanałowego. Dzięki wytwarzanemu ruchowi zwrotnemu cieczy oraz możliwości ustawienia stałego ciśnienia podawania płynu wyeliminowane zostaje niebezpieczeństwo wydostania się środka płuczącego do tkanek okołowierzchołkowych. Nie ma także możliwości oddzielenia się igły od nasady NANOTEC ENDO, co zabezpiecza przed rozpryśnięciem płynu.

NANOTEC ENDO obsługiwany jest za pomocą sterownika nożnego. Urządzenie zapewnia lekarzowi wygodę i znacząco przyspiesza pracę. Leczenie kanałowe z użyciem NANOTEC ENDO nie wymaga pomocy ze strony asystentki stomatologicznej. Podczas aplikacji płynu płuczącego z użyciem igły i strzykawki obecność asystentki była nieodzowna. System NANOTEC ENDO umożliwia lekarzowi w pełni samodzielną i o wiele bardziej efektywną pracę.

NANOTEC ENDO to jedyne urządzenie dostępne na rynku, które pozwala na pełną automatyzację procesu płukania kanałów korzeniowych z jednoczesnym podwyższeniem bezpieczeństwa samego procesu.

NANOTEC ENDO posiada certyfikat CE.

Twórcą i właścicielem patentu systemu NANOTEC ENDO jest doktor Roman Borczyk.

NANOTEC ENDO – bezpieczeństwo

Sprzęt stomatologiczny, który pozwala na jednoczesne podawanie i odsysanie toksycznej substancji płuczącej wykorzystywanej podczas leczenia kanałowego. Stworzony przez NANOTEC ENDO ruch zwrotny zapobiega przedostaniu się podchlorynu sodu do jamy ustnej pacjenta.

 

NANOTEC ENDO – stałe ciśnienie

System NANOTEC ENDO wytwarza stałe ciśnienie podawanego płynu dzięki czemu wyeliminowane zostaje ryzyko przepchnięcia cieczy poza otwór wierzchołkowy i wydostania się do tkanek okołowierzchołkowych.

 

NANOTEC ENDO – komfort leczenia kanałowego

Urządzenie obsługiwane jest przy użyciu sterownika nożnego, co znacznie zwiększa wygodę lekarza czyniąc jego pracę mniej uciążliwą. Płukanie i odsysanie odbywają się jednocześnie i nie wymagają obecności asysty. NANOTEC ENDO jest w pełni kompatybilny ze ssakiem unitu dentystycznego.

 

NANOTEC ENDO – czyszczenie hydrokinetyczne

System NANOTEC EDNO wytwarza ruch zwrotny płynu płuczącego dzięki czemu proces czyszczenia kanałów jest o wiele bardziej skuteczny.

ZAMÓW TERAZ

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu